Naslovna

Akreditacija za pokretnu tlačnu opremu:

Oprema pod tlakom d.o.o. na datum 19.02.2018. godine, dobila je akreditaciju kao inspekcijsko tijelo za pokretnu tlačnu opremu.

Zahtjev za pregled

Molimo Vas da preuzmete službeni zahtjev za pregled i ispitivanje opreme pod tlakom, popunite ga i potpisanog pošaljete poštom ili e-mailom.

Oprema pod tlakom d.o.o.

Trgovačko društvo Oprema pod tlakom d.o.o. za pregled i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je iskustveni i pravni slijednik OPT-AGENCIJE te posjeduje stoljetno iskustvo i tradiciju ispitivanja opreme pod tlakom.

Oprema pod tlakom d.o.o. u skladu sa cjelokupnom zakonskom regulativom, u potpunosti usklađenom s EU-direktivama, kao ovlašteno tijelo, svojim radom utječe na povišenje razine sigurnosti ljudi, imovine i okoliša te usavršava vrlo specijalizirano područje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom.